Utställningar
DE FYRA ELEMENTEN 

23.11.2018 –

På den nya samlingsutställningen får de klassiska fyra elementen fritt utlopp. Jord, vatten, eld och luft strömmar igenom helheten, där samlingens klassiker presenteras sida vid sida med nya verkanskaffningar. De fyra elementen anknyter till läran om världsalltets struktur som uppkom i antikens Grekland. Läran förblev utgångspunkten för den europeiska naturvetenskapen ända fram till nya tidens början. Atomteorin har sedermera åsidosatt elementläran, men jorden, luften, vattnet och elden är fortfarande viktiga strukturerande begrepp i förståelsen av vardagen. Deras egenskaper uttrycks i motsatsparen kall och varm samt torr och fuktig, som beskriver den omedelbara kroppsliga erfarenheten av världen. Utställningen visar hur konstnärerna har sett på människans relation till elementen och den fysiska verkligheten under olika tider. Läs mer


HANNALEENA HEISKA
8.2–19.5.2019

Hannaleena Heiska (f. 1973) inspireras ofta av populärkulturens bildgalleri och genrer. Hon arbetar med verksviter som ofta knyter an till vetenskapens möjligheter och livets och tillvarons mysterier. I hennes fantasifigurer möts heavymusikens tungsinta dysterhet och kitschens känslosamma romantik. Ibland rör sig konstnären i storstadsnattens regn och dis, i Blade Runner-anda. Den krävande alla prima-teknik som hon använder ger verken mjukhet, lätthet och flykt. Utställningen består av målningar och teckningar, de tidigaste från år 2007 och de nyaste från 2018. Läs mer

LOGO_Studio_mvTimantti170px.gif    

RAIMO SAARINEN: MED ÖPPNÄ ÖGON I MÖRKRET
5.4–19.5.2019

Raimo Saarinen studerar människans roll som utformare och brukare av floran och jordmånen. Han tar sig an sitt tema genom rumsliga installationer och skulpturer och använder ofta levande växter som material. Den i studion uppbyggda verkhelheten granskar förändringen i vårt förhållande till växterna och deras ekosystem under tidernas lopp och försöker finna ett svar på vart den nu leder oss. Läs mer

 

pimiologo.jpg

NUUTTI KOSKINEN: TALK ABOUT SOCIETY
5.4–19.5.2019

Talk About Society (2019) återger i bild olika sätt att diskutera samhällsfrågor samt de retoriska medel som då används, till exempel definition, hybris, nostalgi, pessimism och post-ism. Det tredelade verket förenar fotografi och video och tar betraktaren med på en farlig resa, visar katastrofens följder och vittnar om hur betydelse och materia samt naturligt och konstgjort blandas samman. Läs mer

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2019