Studio
Heini Aho: Cure of All
23.3.–13.5.2018

Heini Aho skapar konst där det analytiska möter det intuitiva och det materiella det immateriella. Hennes verk, som baserar sig på observationer av olika fenomen och olika materials lagbundenheter, erbjuder ofta alternativa och insiktsfulla tolkningar av verkligheten och präglas av den för konstnären kännetecknande finstämda grundstämningen: en glimt av humor, livsbejakande förundran eller överraskande frihetskänslor inför vanliga ting.

Utställningen Cure of All i konstmuseets Studio visualiserar och presenterar akter av rotation, förväntan, spänning och utbrott med hjälp av installation, video, rörelse, ljus och ljud. Utställningens huvudverk Everyday Revolutions (2018) är uppbyggt av takfästa styvtvinnade snören med roterande föremål i nedre ändan. I rummet skapar Aho ett slags tidsinstallation, där varje föremål roterar på sitt eget sätt, slumpmässigt snurrande och dunsande; en del av dem löser småningom upp sig själva men visar bara en liten stund i taget av den långa processen.

Vi mäter och definierar tidens gång uttryckligen genom den roterande rörelsen. I den värld som Aho byggt upp är den spända tråden liktydig med tidens gång, en kraft som obönhörligt rör sig, medan det hängande objektet åter är den agerande/upplevande personen och golvet under dem den miljö där vi befinner oss. Everyday Revolutions återger, förutom vardagslivet och rörelsen, oundvikliga och plötsliga ryckningar, balansstörningar och tillstånd av förnyelse. Det meditativa och lugna finns i samma rum som de plötsliga rörelserna, vilket vill påminna oss om livets osäkerhet, om de stunder då vi lever ett avslappnat liv men ändå är beredda på allt.

Heini Aho (f. 1979) bor och arbetar i Åbo. Hon avlade examen som bildkonstnär vid Åbo Konstakademi 2003 och vid Konstakademin 2015. Hennes verk förenar element ur skulpturen, installationskonsten, den rörliga bilden och performansen. Aho är också medlem i det internationella konstnärskollektivet Videokaffe. Under de senaste åren har hon haft separatutställningar bl.a. på Galerie Anhava, Galleri Titanik och Forum Box, och verk av henne ingår i bl.a. Kiasmas och stiftelsen Saastamoisen säätiös samlingar samt i Statens konstsamling. År 2016 beviljades Aho William Thuring-stiftelsen huvudpris som delas ut av Finska Konstföreningen. www.heiniaho.com

Utställningen har fått understöd av Kuvasto/Erik Enroths minnespris, Undervisnings- och kulturministeriet samt Centralen för Konstfrämjande.

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014