Mörkrum
Mikhail Karikis: Ain't Got No Fear
14.9.–18.11.2018

Mikhail Karikis har länge intresserat sig för ljudets betydelse som material för konstverk och som samhällspolitisk aktör. Hans produktion omfattar många lokalt anknutna performanser som skapats tillsammans med invånarna på industriorter och granskar ljudets betydelse för uppkomsten av gruppkänslan. Karikis vill med sin kamera rikta uppmärksamheten på alternativa former för levnad, arbete och verksamhet.

Under 2015 arbetade Karikis nästan hela året tillsammans med tonårspojkar bosatta i Isle of Grain. Den glest bebgyggda och karga orten i kärrmarkerna i landskapet Kent domineras av industri, ruiner efter försvarsmaktens konstruktioner och sankmarkernas sällsynta fåglar. När industriverksamheten minskade kunde byborna inte längre förlita sig på arbete i hemtrakten. Att bo i byn Grain är särskilt bekymmersamt för tonåringarna och de unga vuxna. De unga kämpade mot isoleringen och bristen på ungdomslokaler genom att anordna rejv i skogarna vid byn ända tills polisen gjorde en razzia dit. I verket rappar 11–13-åriga pojkar från Grain om sitt eget liv; de minns sin barndom och föreställer sig sin framtid och ålderdom, till rytmerna av det ihållande ljudet från ett närbeläget kraftverk som rivs.  

Verket Ain’t Got No Fear (2016) lånar estetiska drag från musikvideorna och återger glimtar ur ungdomens vardag i stadslivets utkanter. Verket följer ungdomarna till deras hemliga gömställen och återger deras högljudda sätt att återkräva det område där skogsfesterna tidigare hållits. Verket berättar om de ungas sätt att ockupera en industrifastighet för bruk på nytt sätt genom att åberopa ett slags rättighet till eget utrymme, en aktivitet som uppstått ur vänskap och lekfullhet och ur en vilja att motsätta sig auktoriteter och undvika övervakning från de vuxnas sida.

Mikhail Karikis (f. 1975 i Tessaloniki) är en grekisk-brittisk konstnär som arbetar i London och Lissabon. Han använder sig av rörlig bild, ljud och andra uttryckssätt för att skapa engagerande audiovisuella installationer och performanser som avspeglar hans långvariga intresse för ljudet som ett skulpturalt material och en samhällspolitisk aktör. Temana för hans senaste videofilmer har varit arbetet och verksamheten i industriorter och ljuden från de människor som bor i trakten.

Verket beställdes av Whitstable Biennale 2016 & Ideas Test. Utställningen har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Konstnärsträff torsdag 13.9 kl. 14 vid Åbo Bildkonstakademins Kuvateatteri (Slottsgatan 54)
Mikhail Karikis berättar om sitt konstnärliga arbete och sina verk. Språket är engelska, fritt inträde. 

www.mikhailkarikis.com

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018