Taideyhdistys
Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry.

Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo  - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta, ymmärtämystä ja sen harjoittamista Varsinais-Suomen alueella sekä ylläpitämään taidekokoelmaa. Näitä toimintoja Taideyhdistys on harjoittanut vuodesta 1904 Puolalanmäen taidemuseorakennuksessa, jonka veljekset Dahlström lahjoittivat Turun kaupungille ylläpidettäväksi Taideyhdistyksen taidemuseotoiminnan käytössä.

Turun taideyhdistyksellä on neljä kunniajäsentä; lääketieteen tohtori, dosentti Matti Dahl, rouva Brita Dahlström, professori Leif Sourander († 2012) ja professori Kauko Lehtinen († 2012). Yhdistys on saanut kunniajäsenen viimeksi 2010.

Lääketieteen tohtori, dosentti Matti Dahl on kutsuttu Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry:n kunniajäseneksi yhdistyksen vuosikokouksessa 15.3.2010. Dosentti Dahl on edistänyt ansiokkaasti Turun Taideyhdistyksen pyrkimyksiä ja Turun taidemuseon toimintaa ensin hallituksen pitkäaikaisena jäsenenä ja puheenjohtajana, sitten Turun Taidemuseon Ystävät ry:n puheenjohtajana. Hän on toiminut ystäväyhdistyksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 1993. Dosentti Dahlin kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti nykytaide.

Konstföreningen i Åbo  - Turun Taideyhdistys ry:n hallitus

Roger Broo, puheenjohtaja                  
Anneli Vesa, varapuheenjohtaja
Tom Gustafsson, rahastonhoitaja
Jorma Hyttinen                
Olli Immonen
Marie-Sofie Lundström
Ilpo Lahti
Mirja Pitkänen
Kari Immonen, esittelijä
Christian Hoffmann, sihteeri

Yhdistyksen yhteystiedot

Taideyhdistyksen postiosoite on Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku.

puheenjohtaja Roger Broo
Puh. (02) 215 4101 Fax: (02) 251 7553
roger.broo@abo.fi


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014