Konstvärderingsdag 14.4.
ÅBO KONSTMUSEETS KONSTVÄRDERINGSDAG 14.4 KL. 11–15

Hämta ett konstverk i din ägo för en konsthistorisk värdering! Åbo konstmuseum värderar åter konstverk lördagen den 14.4.2018 kl. 11–15. Fokus ligger på verkens teknik, kvalitet, datering och upphovsman och råd ges också om konstverkets förvaring, renovering och placering. Prisuppskattningar eller äkthetsintyg ges inte.

Konstvärderingen är gratis och experthjälp ges på både finska och svenska. Verken värderas av Åbo konstmuseums äldre amanuens Christian Hoffmann och amanuens Mia Haltia.
Ingen förhandsanmälan krävs.

Verkvärderingsdag fyller 15 år

Åbo konstmuseum har ordnat konstvärderingsdagar sedan år 2003. Den första verkvärderingsdagen anordnades i samband med Åbo Antik- och konstmässa i mässcentret i Artukais i mars 2003. Privatpersoner hade redan tidigare kunnat ta kontakt och komma med sina konstverk för värdering, men då förfrågningarna var så många ville museet övergå till en praxis som betjänar alla. Både aboensisk och annan inhemsk konst har varit representerad men även den rikliga mängden utländsk konst har varit överraskande. Konstvärderingsdagen är till nytta för bägge parter: besökarna får information om sina konstverk och råd om hur dessa bäst ska bevaras samtidigt som de sakkunniga möter för dem nya verk. Någon enstaka gång görs också "fynd"; till dem hör bl.a. en tysk etsning från 1920-talet som hade legat gömd i en garderob i åratal.
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018